RSS

About

CRM viết tắt của “Customer Relationship Management”. Đó là một chiến lược được sử dụng để khai tháchiểu biết thêm vềnhu cầu hành vi của kháchhàng (customers’ needs and behaviors) nhằm mục tiêu phát triển (đẩy mạnh) mối quan hệ với họ (khách hàng). Nói tóm lại, những quan hệ tốt với khách hàng là yếu tố trung tâm của sự thành công trong kinh doanh. Đó là một quá trình nhằm giúp đem lại các thông tin về khách hàng, về bán hàng, về marketing, về hỗ trợ/dịch vụ khách hàng một cách hiệu quả, tính sẵn sàng cao và theo hướng thị trường.

CRM là bản năng và là kinh nghiệm khi chúng ta quan hệ với khách hàng và nó không thể bị máy móc hoá vì bản chất CRM được sinh ra trong tư duy của mỗi chúng ta. CRM có cả tâm hồn nhạy cảm của con người cũng như có những nguyên tắc bất sai của một phần mềm máy tính.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: