RSS

Dịch vụ tích hợp(integration) website với phần mềm CRM

05 Mar

1.Tích hợp tính năng “tạo khách hàng ” mới từ website:

    a.Tạo khách hàng mới trong phần mềm khi sử dụng chức năng “Đăng ký thành viên” từ website:

            

          b.Quy trình tạo khách hàng mới trong phần mềm khi khách mua hàng “Không đăng nhập”:

    

 

2.Tích hợp  “thông tin khách hàng liên hệ” từ website vào phần mềm:

     – Hiện trạng: khi khách hàng liên hệ từ website,các thông tin này sẽ được gửi vào email.Điều này gây khó khăn khi chia sẻ thông tin này cho các thành viên khác.

     – Giải pháp:   

         

 SugarCRM tích hợp với Website để nhận được thông tin các khách hàng tiềm năng từ Website, và chuyển trực tiếp vào sugarCRM như là một khách hàng tiềm năng của hệ thống CRM, và từ đây các nhân viên của công ty sẽ tiếp tục theo dõi, phục vụ thông tin cho khách hàng tiềm năng này.

 

3.Tích hợp phần đơn hàng vào phần  mềm:

     – Hiện trạng: 
           +Khi khách hàng đặt hàng thành công từ website,sẽ lưu thông tin đơn hàng vào phần quản trị của website( vào phần “Đơn hàng”).Điều này sẽ gây khó khăn nhất định như: không theo dõi được “các lần mua hàng trong quá khứ” của một khách hàng cụ thể, hoặc khi tiến hành làm lại website mới,và phải tiến hành import đơn hàng vào website mới,phụ thuộc vào source code của website.
          +.Khách hàng đăng nhập từ website và gửi ý kiến comment(ví dụ than phiền về chất lượng sản phầm) vào phần mềm.Khi đó nhân viên sẽ nắm bắt được nội dung khách hàng than phiền là gì.

 

   -Giải pháp:

   

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on March 5, 2012 in Tổng hợp

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: